Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında; Dumlupınar’a bağlı Çal köyü yakınlarında ilk kutlaması yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız; 30 Ağustos 2023 yılında ve daha nice yüzyıllar içerisinde kutlamalara devam edilecek, edilen kutlamalarda zaferin anlamını her yıl daha da anlamlı ve değerli anlam taşıdığını içimizde yaşayarak yaşatacağız. 1922 yılında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz Ulusal Bayramı’mız 1926 yılında Türk ordusuna ithaf edilerek daha kapsamlı ve geniş katılımlı törenlerle Türk halkının ‘Milli Bayramı’ olmuştur. ‘Başkumandan Zaferi’ adıyla düzenlenen ilk kutlamalara eşi Latife hanımla birlikte katılan Mustafa Kemal Atatürk ‘Meçhul Şehit’ anıtının temelini o gün atmıştır.

Büyük Taarruz hem askeri hem siyasi alanda Türk Kurtuluş Savaşı’nı, Cumhuriyet’e giden yola taşımıştır. Bugün tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz ’da kilit rol oynayan mekânlar ve güzergahlar, ulusal mirasımızın bir parçası olarak koruma altına alınmış ve her yıl 25 Ağustos gecesi ‘Zafer Yürüyüşü’ adı altında yaşatılmaya başlanılmıştır. Zafer Bayramı kutlamaları için de gelenekselleşen bu özel etkinliğe yurdun dört bir yanından vatandaşlar, kurumlar, üniversiteler ve STK'lar katılmakta. Yürüyüşün amacı; halkı ortak değerler etrafında bir araya getirmek, bu değerleri savunmanın önemini ve kıymetini tekrar tekrar hatırlatmak ve yaşatmak. Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin başarılarını genç nesillere taşımak, gençlerin geçmişle bağlantı kurmalarını ve geleceğe daha bilgili güvenli emin adımlarla yürümelerini sağlamayı gerçekleştirmektedir. Osman, Fatih, Yavuz, Kemal, Mustafa, Zafer, Kahraman, Özgür, Demokrasi, Bağımsız, Hür, Hürriyet, Lâik, Cumhuriyet… Türk milletinin özel günlerde kullandığı çok çok özel isimleridir. Türk’e yaraşır özel isimlerle ‘Türk Önde’, ‘Türk İleri!’

Andığımız bu özel günlerimiz sonsuza kadar varlığımızın ‘var oluşunun’ işaretidir. Anmayı, hatırlamayı, kutlamayı bıraktığımız gün, bittiğimiz gündür! Saygılar...