Okullarda uygulanmakta olan sınıf anneleri projesi 1990 yıllarda okulların hayatına giren eğitim modeliyle alakalıdır. TKY daha sonrasında ve OGYE çalışmaları içerisinde yer alan çalışma sistemidir.  Kanunlarda ve yönetmeliklerde olmadığı içinde pek çok okulda uygulanmaz.  Sosyal medyadaki görüntülerle birlikte gündeme gelen ve bir öğrencini isyanıyla patlak veren bu uygulama yasaklandı.  İyimi yapıldı kötümü yapıldı orasına sonra bakarız.  Ancak sınıf anneleri kendi sorumluluklarını aşarak sınıf içinde etkili olmaya başladıklarından beridir pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir.  Okullarda okul idaresi ve öğretmenlerden sonra sanki devlet yetki vermiş gibi her şeye müdahil olmayı sanat haline getirmişlerdir.  Kırsal kesimde bu tür uygulamaları görmek mümkün değilken şehir merkezindeki okullarda sınıf anneliği oldukça popüler bir durumdur.   Sınıfın yapacağı sosyal etkinliklerden tutunda sınıfa alınacak araç gereçlere, hatta kaynak kitap temininde okul idaresinin dışında sınıf öğretmeniyle veliler üzerinde baskı kuracak kadar ileri giden bir yetkilendirme göze çarpmaktadır.  Sınıf anneleri kendilerini okulda ayrıcalıklı görmektedirler. Hatta sınıf annelerini çocukları diğer çocuklar üzerinde etkili olmak için annesini sınıf anneliğini bile kullanır hale gelmiştir.  Bu nedenle kanunla ve yönetmeliklerle belirlenmemiş bu uygulamanın sırf eğitim modeli gereği uygulanması ne kadar doğrudur. Kaldı yukarda sıraladığım modellerin okullarda hayata geçişlerine bakılırsa galiba o modellerin içinde en çok sınıf annesi uygulamasına sahip çıkılmıştır.  Bakanlığın sınıf anneleri uygulamasını yasaklamasından sonra adı değişerek sınıf temsilcisi adını almıştır.  Sadece isim değiştirerek bakanlığın yasakladığı uygulamaları devam ettirmek kanunen suçtur.  Kaldı ki sınıf anneleri uygulaması ya da yeni adıyla sınıf temsilcileri gerekli bir uygulamada değildir.  Günümüzde velilerin okullara ilgisine bakılırsa gereksiz bir uygulama olduğu ortaya çıkar.   Öğretmenler bu işi neden bu kadar sahiplenmektedirler işin asıl bu tarafına bakmak lazım.  Bazı öğretmenler velilerle sınıf annelerini muhatap ederek bazı sorumluluklarını onlara devretme yolunu seçmişlerdir. Böylelikle anlaşamadıkları velilerle sınıf annelerini muhatap ederek yaptırım gücü olarak kullanmak istemektedirler. Bazı sınıf anneleri de kendini bu yolla okul için önemli ve vazgeçilmez sanmakta sosyal güç unsuru olarak kullanmaktadır.  Sınıf anneleri aslında öğretmenin kaçak güreşmek istediği zaman baş vurduğu benim başım ağrımasın nasılsa velilere bir şey olmaz anlayışının ürünüdür. Bazı sınıf anneleri öğrenci mevcutlarını bahane ederek öğretmene yardımcı olduklarını iddia ediyor olsalar da sınıfta öğretmenden başka birini yetki kullanma hakkı olmadığı kanunlarla ve yönetmeliklerle sabittir.  Sınıf mevcudunun fazla olduğu sınıflarla öğrencilerle ilgilendiklerini söyleseler de böyle bir hak ve yetkileri yoktur. Hiçbir formasyonu olmayan bu kişilerin öğrenciler üzerinde şu ya da bu şekilde etkili olmaları sakıncalıdır.  Teknolojini bu kadar ilerlediği bir dönemde   sınıf annelerinin WhatsApp ta grup kurarak velilerle irtibata geçmesi kendince bazı uygulamalar yapması doğru değildir. Okullarımızda mesaj sistemi varken öğretmenler kendi velileriyle WhatsApp grupları kurabilirken bunu sınıf annelerine yaptırmaları yanlıştır. Hele günümüzde kişisel verilerin koruma kanunu   varken. Ayrıca okulun ve öğretmenin yapacağı duyuruları bir velini yapması da doğru değildir. Bazı veliler bunu hoş karşılamaya bilir ki bence hiçte haksız değiller. Eğer bu uygulama sınıf annesi ya da sınıf temsilcisi olarak devam edecekse bunun sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ders saatleri içerisinde   sınıfta öğretmen dışında hiç kimsenin olmaması gerekir. Ne ad ne sıfat altında olursa olsun öğretmen dışında derslerde birinin bulunması doğru değildir.

 Pek yerde sınıf annelerinin öğretmenle diğer velilerin iletişimini sağladığı gibi saçma fikirler ortaya atmaktadırlar.  Öğretmenlerimiz velilerle iletişime geçmekten aciz değildir. Yeri ve zamanı gelince bir öğretmen binlerce velilerle iletişime geçebilir. Günümüz teknolojisi kimseye ihtiyaç duyacaklarını sanmıyorum. Bu nedenle bakanlığın   almış olduğu bu kara çok doğru bir karardır. Zaten okullara gönderilen yazıda da pedagojik yönüne bakılarak olumsuz olduğu tespiti vardır.  Eğitim öğretim alanında bilge ve yeterliliğe sahip olmayan velilerin okulların içerisine bu kadar girmesi de yanlıştır. Helal olsun bakanımıza… (hep taşlayacak değiliz ya doğruya doğru deriz…)