OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Geçen yılın son ayında da 3,2 milyar dolar
ile bugüne kadarki en yüksek aralık ayı ihracatına ulaştık. Geçen yılın tamamında da
hedeflerimizi de geçerek tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Çifte rekora imza
atan tüm ihracatçı firmalarımızı tebrik ederim” dedi.
 
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv
endüstrisi 2023 yılında bir önceki seneye kıyasla %13 artışla 35 milyar dolar ihracat
gerçekleştirerek tüm zamanların rekoruna ulaştı. Geçen yılı ülke ihracatının da lideri olarak
tamamlayan sektörün payı ise %15,8 oldu. Sektör, aralık ayında da %1,1 artışla 3 milyar 176
milyon dolar ihracat yaparken yine ilk sırada yer aldı.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Geçen yılın son ayında 3,2 milyar dolar ile
bugüne kadarki en yüksek aralık ayı ihracatına ulaştık. Geçen yılın tamamında da tüm
zamanların rekor ihracatını gerçekleştirdik. Çifte rekora imza atan tüm ihracatçı firmalarımızı
tebrik ederim” dedi.
 
Geçen yılın tamamında tedarik endüstrisinde yüzde 9 artış oldu
Geçen yıl en büyük ürün grubu olan Tedarik endüstrisinin ihracatı bir önceki seneye göre %9
artarak 14 milyar 154 milyon USD, tüm otomotiv ihracatından aldığı pay ise %40,4 oldu.
Aynı dönemde Binek otomobiller ihracatı %19, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı %57 ve
Çekiciler ihracatı %22 artarken, Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise %3
geriledi.
Türkiye otomotiv sektörünün en büyük pazarı olan Almanya’ya 2023 yılında da %11 artışla 4
milyar 854 milyon USD ihracat yapıldı. Geçen yılın tamamında Fransa’ya %33, İtalya’ya
%21,5 İspanya’ya %34, Polonya’ya %21, Slovenya’ya %21, Belçika’ya %13, Rusya
Federasyonu’na %42, Romanya’ya %28, Hollanda’ya %30 ihracat artışı, Amerika Birleşik
Devletleri’ne ise %29 ihracat düşüşü oldu.
Geçen yıl en büyük ülke grubu olan ve %68,3 pay alan AB Ülkelerine de 23 milyar 921
milyon USD ihracat yapıldı. Bu dönemde, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine %28
ihracat artışı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine%22,5 ihracat düşüşü yaşandı.
 
Tedarik endüstrisi aralıkta da lider ürün grubu
Geçen yılın son ayında en büyük ürün grubu Tedarik endüstrisi ihracatı ise 1 milyar 109
milyon USD oldu. Binek Otomobiller ihracatı %1 düşerek 1 milyar 96 milyon USD, Eşya
Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı 506 milyon USD, Çekiciler ihracatı 140 milyon
USD, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı %44 artarak 289 milyon USD olarak gerçekleşti.
Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta %3 oranında
düşüş görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya Federasyonu’na %2, ABD’ye %9, İtalya’ya

Çay servisi İbiş’ten Çay servisi İbiş’ten

%13 ihracat düşüşü yaşandı. Romanya’ya %56, Çekya’ya %32, Fas’a %50 ihracat artışı
oldu. 
Binek otomobillerde önemli pazarlardan İtalya’ya %19, İspanya’ya %66, Polonya’ya %24,
Cezayir’e %100, Hollanda’ya %179 ihracat artışı, Fransa’ya %18, Slovenya’ya %45, İsrail’e
%44, Belçika’ya %34, Portekiz’e %58 ihracat düşüşü kaydedildi. 
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a %18, Slovenya’ya %84,
Belçika’ya %23, Almanya’ya %41 İspanya’ya %95 ihracat artışı görülürken, Fransa’ya %30,
ABD’ye %100 ihracat düşüşü gerçekleşti.
Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise İtalya’ya %49, Almanya’ya %84, İspanya’ya
%254 ihracat artışları yaşandı.
 
Fransa, aralıkta en büyük pazar
Aralıkta ülke bazında en büyük pazar Fransa olurken, bu ülkeye 407 milyon USD’lik ihracat
oldu. Almanya 378 milyon USD’lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar olurken, artış oranı
da geçen yılın aynı ayına göre %6 arttı. İtalya’ya da %4,5 artışla 330 milyon USD ihracat
oldu. Diğer pazarlardan İspanya’ya %59, Slovenya’ya %16, Romanya’ya %16, Cezayir’e
%988, Hollanda’ya %71, Mısır’a %51 ihracat artışı yaşanırken, Fransa’ya %20, Belçika’ya
%15, ABD’ye %17, İsrail’e %43, Portekiz’e %31 ihracat düşüşü oldu.
 
 
AB Ülkelerine aralıkta yüzde 0,5 artış
Geçen ay Avrupa Birliği Ülkeleri %66 pay ve 2 milyar 94 milyon USD ile ülke grubu bazında
ihracatta ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat %0,5 arttı. Diğer Avrupa Ülkeleri
%12,5 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat
%7 arttı. Afrika Ülkelerine %49 ihracat artışı, Ortadoğu Ülkelerine %20, Bağımsız Devletler
Topluluğu Ülkelerine %15 ihracat düşüşü kaydedildi.

Kaynak: Belediye Bülteni

Editör: Stajyer1 Stajyer1