Belediye başkanlarının kendisine güvenilerek emanet edilen o ili ya da ilçeyi temsil etmeleri nedeniyle Şehremini (şehrin güvenilir insanı) olarak anıldığını vurgulayan TR Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, “Şehremini halk tarafından seçilmiş olduğundan dolayı herkesin belediye başkanı olmak, adaletle hükmetmek, tevazu ile hizmet etmek ve kul hakkını gözeterek harcamak zorundadır. Şehremini olmak şehri ve içinde yaşayanları emanet olarak görmek ve bu emanete ihanet etmemek demektir. Hizmet ederken de halka ve hakka hizmet ettiğini bilen olmak demektir. Şehremini şehrin emin kişisi olmalı yani bugünkü manası ile seçilmiş, herkes tarafından kabul edilmiş ve sevilmiş bir belediye başkanıdır” dedi.

RANTIN DEĞİL KENTİN

Şehreminin şehirden olmasını ve şehri iyi bilmesi gerektiğini açıklayan Yakut, “Şehrin her sokağını, her sorununu, her vatandaşını bilmelidir. Şehirde aç var ise tok yatmamalıdır. Yağmurunda ıslanmalı, soğuğunda üşümeli ve bu yükün sorumluluğunu derinden hissetmelidir. Kentin imarı, tarihi, turizmi, eğitimi, temizliği, güvenliği, kültürü, sanatı, sporu, sosyal hayatı, sağlığı, ulaşımı, toplumun refahı ve tüm vatandaşların huzuru belediye başkanının sorumluluğudur. Seçilecek tüm belediye başkanları bu sorumlulukları bilen, bunları kendine dert edinen, rantın değil kentin başkanı olan, zalimin değil mazlumun hamisi olan ve hesabını önce vicdanına, sonra Allah’a, sonra da şehre ve vatandaşına verebilen bir belediye başkanı olmalıdır. Irk, Dil, Din, Görüş, Cinsiyet, Meslek, Memleket, Renk ve tüm farklılıklara rağmen herkese adaletle ve merhametle hizmet edebilen bir belediye başkanı olmalıdır. Ayrıca kenti tüm paydaşlarıyla birlikte ve istişare ederek yönetmelidir. Belediye Başkanı; köylüsü, kentlisi, işçisi, memuru, tüccarı ile katılımcı demokrasinin bayraktarı olmalıdır. Sivil toplumu desteklemeli, kendini eleştirenleri her daim dinlemeli ve ödüllendirmelidir” ifadelerini kullandı.

HİZMET MAKAMI

Ercan Yakut sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediye Başkanları şehremini zihniyetine sahip olmalı, herkesi kucaklamalı, hatta sadece insanların değil kentin hayvanlarına da, ağaçlarına da, tarihine de hizmet etmelidir. Şehri halkıyla birlikte yönetmeli ve halkın her kesimini temsil eden, liyakat sahibi ve işi bilenlerden oluşan bir Danışma Meclisi olmalıdır. Ayrıca Kent Konseyi belediye idari karar organlarından özerk çalıştırılmalıdır. Başkan ve çevresindekiler Beytülmal olarak nitelendirdiğimiz belediyenin gelirleri, taşınır veya taşınmazları ile belediye şirketlerini kendi çıkar ve menfaatlerinden daha ileri görmelidir. Beytülmal’da yetim hakkı olduğunu düşünerek harcamalıdır. Siyasi parti, yandaş, akraba vb. hiçbir kişi ya da zümreye iltimas tanımamalı ve belediye kaynaklarını aktarmamalıdır. Belediye Başkanlığı makamı hizmet makamıdır.”

Genç antrenör trafik kazasında hayatını kaybetti, geride kalan görüntüsü yürek burktu Genç antrenör trafik kazasında hayatını kaybetti, geride kalan görüntüsü yürek burktu

Editör: Mehmet Ali Ekmekçi