Canlı yayın esnasında depreme yakalandı Canlı yayın esnasında depreme yakalandı

Ezgi Özdaş

Resmi Gazete 7 Ekim 1920 tarihinde günümüzden 103 yıl önce kuruluşunun ardından ilk sayısını 7 Şubat 1921’de çıkardı. O dönemki ismi Ceride-i Resmiye olan gazetenin ilk 15 yayını haftalık, daha sonraki 3 sayısı iki haftalık yayımlanırken sonraki 3 sayısı ise yeniden haftalık yayımlandı. Kurtuluş Savaşı nedeniyle 18 Temmuz 1921 tarihinden 10 Eylül 1923 tarihine kadar yayımı durdurulan Resmi Gazete, 1925 yılının mayıs ayında yayımlanan Resmî Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası Hakkındaki Talimatname ile birlikte sürekli yayın hayatına başladı. 1927’ye gelindiğinde Resmi Gazete ismini alan bu yayım 1 Aralık 1928 tarihinde yeni Türk alfabesi ile yayın hayatına devam etti. Basılı yayın hayatını 2018’de sonlandıran gazete günümüzde yalnızca elektronik ortamda yayımlanıyor. Mevzuat ve ilan olmak üzere iki bölümden oluşan gazetede mevzuat bölümünü Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü yayımlarken ilan bölümünü ise mecburi yargı ve ihale ilanlarını barındıran bölüm doldurur.