İşbirliği Konseyi BBS’de buluştu İşbirliği Konseyi BBS’de buluştu

Ezgi Özdaş

İthalatta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye’de ithalata dair son veriler yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Dış Ticaret Endeksleri’ne dair yayımladığı verilerde yer alan 'İthalat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına, çeyreğine ve bir önceki yıla göre değişim oranları’ tablolarında yer alan veriler dikkat çekti. Verilere göre 2023 yılının ağustos ayında ithalattaki değişim oranı yüzde 10,9 oldu. Bu göstergeler gıda, içecek ve tütün sektöründe yüzde 1,1 olarak, içki ve tütün sektöründe yüzde 3,0 olarak, yakıt hariç ham maddeler sektöründe yüzde -20,0 olarak, akaryakıt hariç yenilmeyen ham maddeler yüzde -15,2 olarak, hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar sektöründe yüzde -49,9 olarak, yakıtlar yüzde 13,2 olarak, gıda, içecek ve tütün hariç imalat sektöründe yüzde 11,5 olarak, başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri sektöründe yüzde 10,2 oranında, başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar yüzde -2,1 olarak, makinalar ve taşıt araçları sektöründe yüzde 20,2 olarak, çeşitli mamul eşya sektöründe yüzde 10,2 olarak ve SITC'de başka bir yerde sınıflandırılmayan mallar sektöründe yüzde 26,7 olarak değişim gösterdi.