BURSA
Giriş Tarihi : 28-12-2021 10:26   Güncelleme : 28-12-2021 10:26

‘Uludağ OSB’ Bursa’nın yüz akı

Uludağ OSB Başkanlığı’nı geçtiğimiz aylarda 5.kez kazanma başarısı gösteren Sayın Yunus Aydın ile Uludağ OSB’nin kuruluşu bugünlere geliş süreci ve daha birçok merak edileni öğrenme fırsatı bulmuş olduğumuz detaylı bir röportaj gerçekleştirdik.

‘Uludağ OSB’ Bursa’nın yüz akı

Özkan YILDIRIM/ÖZEL RÖPORTAJ

***Başkanım bizleri, ekibimizi uzun bir aradan sonra tekrardan konuk edip ağırladığınız için teşekkür etmek istiyorum. Uludağ OSB’nin kuruluş öncesi, kuruluşu ve bugünlere geliş sürecini bizlerle paylaşır, sonrasında da Uludağ OSB’ye başkan olmanız ile ilgili bilgi verirseniz sevinirim.

----Elbette, memnuniyetle öncelikle bizlere, OSB’mize böylesine güzel bir fırsat tanımış olduğunuz için teşekkür etmek isterim. Bilindiği üzere, Türk sanayisinin gelişiminde 1962 yılından itibaren hizmet veren Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlanması, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarının önlenmesi, kentleşmenin yönlendirilmesine, kaynakları rasyonel kullanması, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde işletilen, kaynak kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgeleridir.

1980’li yıllarda belediye mevzuatına göre sanayi sitesi olarak yapılaşması düşünülen bölge Gürsu Sanayi Sitesi, kurucu Derneğin başvurusu üzerine 2001 yılında “Gürsu Organize Sanayi Bölgesi” unvanı ile OSB statüsüne kavuşmuş ve 4562 sayılı OSB Kanunu gereğince oluşturulan organları ile yönetilmeye başlanmıştır.

5.KEZ BENİ SEÇEN

BÜTÜN SANAYİCİLERİMİZE

TEŞEKKÜR EDERİM

Bu süreçte 2011 yılında başlayan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim sanayicilerin takdiri ile kesintisiz devam etmiş ve geçtiğimiz Haziran ayından yapılan seçimlerle 5. kez dört yıllığına yeniden seçilmem ile sonuçlanmıştır. Bu aşamada, destekleyen ve ilgi gösteren sanayicilerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.

YEŞİL BURSA’NIN

YEŞİL ÜRETİM ÜSSÜ

Uludağ’ın eteklerinde “Yeşil Bursa’nın Yeşil Üretim Üssü” olma yolunda çevreye saygılı, kararlı adımlarla hizmet veren OSB’mizin atmış olduğu en önemli adımlardan biri Bölgemize bitişik önceki gibi belediye mevzuatına göre yapılaşan Kestel Sanayi Sitesini kendi bünyesine katarak 180,80 hektar alana sahip “Uludağ OSB” unvanı ile Bursa’nın en büyük üçüncü OSB’si olmasıdır. Diğer önemli icraatı ise önemi her geçen gün artan yeraltı sularının israfını önlemek, emisyon salınımını minimize etmek, sanayicilerimize daha ekonomik girdi sağlamak amacıyla Bursa’nın ilk merkezi buhar santralının kurulması olmuştur.

SANAL FUARIMIZ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile hemen hemen tüm sektörler olumsuz yönde etkilenmiştir. Salgın Sanayicinin ticari alandaki faaliyetlerini küresel ölçekte kısıtlandığı, fiziki fuarlarında büyük oranda ertelendiği ve iptal edildiği süreçte dijital ortamda pazarlama ve sanal ticaret yöntemleri önem kazanmıştır. Uludağ OSB olarak bu süreçte sanayicimizin ticari bağlantılar kurabilecek sanal fuar projesi ile zorlu süreçte bölgemizde yoğun olan tekstil sanayimize katkı için Türkiye’de ilk kez olarak Kasım ayı başında sanal tekstil fuarı gerçekleştirdik. Verimli sonuçlar aldığımız bu fuarı talep doğrultusunda yenilemek istiyoruz.

Tamamen çevreci bir OSB

Bursa’nın 3. Büyük Organize Sanayi Bölgesi olan ULUDAĞ Organize Sanayi Bölgesi işletmelerin çevreye vereceği zararı önceden belirleyip en aza indirmek adına çevreye karşı hassasiyetimiz ve duyarlılığımız öncelikli ilkelerimiz arasındadır ve bu konuda gerekli çalışma ve projeleri yürütmekteyiz. Bunların başında Su geri kazanımıyla ilgili yaptığımız fizibilite çalışmaları, Bacalara kurulması gereken filtreleme sistemiyle ilgili bilinçlendirme ve Buhar üretim merkezi projelerimiz devam etmektedir. Buhar Üretim merkezi projemiz faaliyete geçmiş durumdadır. Buhar üretim tesisimizle fabrikaların ihtiyacı olan buharı tek bir noktadan sağlayarak, kontrol edilebilir ve denetlenebilir bir sistemle çevreye olan zararı en aza indirerek aynı zamanda yer altı su kullanımını azaltarak ekolojik dengeye karşı duyarlılığımızı artırıp daha uygun maliyetlerle sanayicimizin ihtiyacı karşılanmaktadır. Ayrıca kaynaklarımızın korunması ve denetlenebilir olması adına yeraltı sularıyla ilgili çalışmaları DSİ ile başlatmış bulunmaktayız. Hedeflerimiz arasında önceliğimiz üreterek ve istihdam yaratarak katma değer sağlarken planlı ve çevreye duyarlı hareket ederek örnek oluşturmaktadır.

SIFIR ATIK BELGEMİZİ ALDIK

Kaynaklarımız bizim değil tüm dünyanın sorunu. Dünyamızı tehdit eden Çevresel sorunlar her geçen gün hızla artmaktadır. Bunların başında hızlı nüfus artışı, doğal kaynakların azalması, plansız şehirleşme, sanayi tesislerinin çoğalması, su ve hava kirliğinin olumsuz etkileri gelmektedir. Doğamızın bizlere verdiği mesaj konusunda sosyal sorumluluklarımızın bilincinde davranmamız gerekmektedir. Uludağ OSB olarak gerekeni her zaman yapmakta hevesliyiz. Öncelikle yapmış olduğumuz çevresel faaliyetlerin başında bireysel bazda düşünerek uyguladığımız projelerin sürdürülebilirliği konusunda bireylerdeki çevreyi koruma bilincinin oluşturulması ve süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi de önemli faaliyetler arasında yer almaktadır. Çevreye duyarlılık konusunda Organize sanayi bölgelerinin rolü çok büyük. Uludağ Organize Sanayi Bölgesi olarak çevreye ve İnsan sağlığına gösterdiğimiz hassasiyet ve Değerli katılımcılarımızın duyarlılığıyla tüm sorumlulukları yerine getirerek SIFIR ATIK BELGESİNİ aldık. Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir. İşletmelerinde toplumun bir parçası olduğunu düşündüğümüzde her işletmenin çevreye bilinçli olarak faaliyetlerini, üretimlerini sürdürmeleri gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Öncelikli hedefimiz projenin yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması bireylerin ve işletmelerin çevreye duyarlı olma konusunda farkındalık sağlayarak gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır. 

‘İHRACAT AĞIRLIKLI

ÇALIŞAN

FİRMALAR ÇOĞUNLUKTA’

Bölgemiz karma bir OSB olsa da ağırlıklı tekstil sektöründen oluşmaktadır. İhracat ağırlıklı çalışan firmalar çoğunlukla çevreci üretim ve çevreci ürün yapma bilincinde hareket etmektedirler. Bu dönüşümün bir parçası olarak, Eko etiket, yaşam döngüsü analizi, Temiz Üretim Tekniklerinin uygulanması, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamaları sürdürülebilir enerji sistemleri ve enerji verimliliği, sıfır atık projesi, baca gazlarında filtre sistemleri gibi birçok konuda gerekli önlemleri alarak sorumluluklarını yerine getirmektedir. Dünyamızın içinde bulunduğu durum hepimizin ortak sorunudur, bu anlamda bizlere düşen öncelikli olarak bireysel daha sonra kitlesel olarak gerekeni yaparak çevreye ve doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirerek bu bilinçle hareket etmek zorundayız.

ÇARŞI VİŞNE PROJESİ

Şehrin Doğu yakasında kaçak yapıların olduğu sosyal rakımı dipte kalmış Gürsu ilçesinin Yenidoğan mahallesi sanayi ile iç içe yer alan yaşam alanlarının olduğu, küçük atölyelerin ve fabrikaların içinde kaçak yapılarda çocukların büyüdüğü ve kötü bir görüntünün oluştuğu yerleşim yeridir. Gürsu ilçesinin bu durumuna çözüm bulmak için 2012 -2013 yıllarında kentsel dönüşümle ilgili ilk çalışmalar başlamıştır. Bugüne kadar toplam 16 adet proje hazırlayarak Belediye ile uzlaşma adına senelerdir bekliyoruz, bu süre içerisinde Uludağ OSB olarak her türlü fedakarlıkta bulunduk. Ancak Belediye ile bir türlü uzlaşma sağlayamadık. Bizde OSB olarak Bölgemiz içerisinde alternatif olarak otantik 2 katlı tesis projemizi hayata geçirmek yönünde çalışmaları başlatacağız. Vişne Caddesi olarak projesini hazırladığımız projemizin patenti tarafımıza ait olan Çarşı Vişne – Vişne Bebe olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz. Şehrin doğu yakasına hayata geçireceğimiz projelerimizle yeni bir vizyon yaratacağız. Gürsu’nun ve Kestel’in şehrin Doğu yakasının sosyal ve ekonomik gelişimi için Çarşı Vişne projeni önemli bir değer olacaktır. Bizim tek hedefimiz sanayi ile iç içe girmiş mahallelerin ayrılması bölgemizin kalkınmasına yardımcı olmak.

Uludağ OSB’nin potansiyeli, hedefleri

Bursa konum olarak birçok avantaja sahip olması ve sanayinin gelişmesiyle gözde yatırım merkezlerinden biri haline gelerek Türkiye’nin önemli sanayi kentlerinin biri olmuştur. Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi OSB Ailesinin bir üyesi olarak “Yeşil Bursa’nın, yeşil üretim üssü” olma yolunda faaliyet gösteren Bölgemiz Bursa’nın 3. Büyük Türkiye’nin 7. Büyük Organize Sanayi Bölgesidir. Yıllık 500 Milyon dolarlık bir ihracat hacmine sahip Bölge olarak uzun vadede yürüttüğümüz projeler arasında Buhar Santrali ile birlikte enerji maliyetlerini minimuma çekerken aynı şekilde, Üniversite – Sanayi İş birliği kapsamında yapılan protokollerle çevresel etkileri en aza indirme çalışmalarını yürütmekteyiz. Yine aynı şekilde suyun geri dönüşümünü sağlayacak endüstriyel tesisler ve ileri arıtma ile suyun yeniden üretimde kullanılması da projelerimiz arasında yer almaktadır.

Birçok projemizi tamamladık

Kusursuz bir OSB olarak ara elemanını kendi yetiştirecek okulların OSB içerisinde yer almasıyla ara eleman sorununu çözüm bulan, Çevreci bir OSB olma yönünde baca filtrasyonu için devam eden çalışmalarımızı hayata geçirmiş ve yeraltı suyunun kullanımına yönelik projemizi tamamlamış, Ar-Ge merkezimizi bitirmiş, kamulaştırma işlemleri tamamlanarak sosyal alandaki projelerin hepsi tamamlanmış ve faaliyete geçmiş olacak şekilde yol haritamız belirlenmiş olup çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

PANDEMİ SÜRECİNDE DÜNYADAN TÜRK

MALLARINA ARTAN İLGİ GÖZDEN KAÇMIYOR

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi olarak 2020 yılında hayatımıza girip tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkileyen ve hala etkileri azalmasına rağmen tamamen bitmeyen Pandemi sürecinde sanayicimizi de olumsuz etkilemiş bölgenin üretim hacmi önemli ölçüde düşmüştür. Ancak 2021 yılı ilk yarı yılından sonra Pandemi etkilerinin azalmasıyla üretimin artığını gözlemlenmiş aylık Enerji tüketimlerinden ivmenin yukarıya doğru çıkmasıyla olumsuz tablo iyileşmiştir. Sanayicimizin bu süreçte göstermiş olduğu fedakarlığı gözden kaçmamıştır. Bizlerde sanayicimize her zaman destek olarak bu zorlu sürecin olumsuz etkilerini hep birlikte olumlu yöne çevirmeyi başardık. Pandemi etkileriyle alternatif üretim üsleri arasında Türkiye yer alabilir. Bu fırsatı değerlendirmek ülke olarak da en büyük hedefimiz olmalı, son olarak Bursa’da, Gürsu’dan başta sanayicilerimiz olmak üzere 84 milyon Türk insanına sevgilerimi selamlarımı göndermek istiyorum esenlikler diliyorum, diyerek konuşmasını tamamladı.

Öncelikle 5. kez seçilmesinden ötürü değerli başkanım Yunus Aydın’ı buradan bir kez daha kutlamak isterim. Bilhassa OSB yönetimlerinde kesintisiz arka arkaya beşinci kez seçilmek gerçekten büyük başarı. Bu sonuç aslında Yunus Aydın ve yönetiminin çalışmalarına sanayicilerimizin onaylaması demektir. Dünümüz dünyasında herkesi olmasa da büyük çoğunluğun desteğini almak gerçekten büyük başarı. Biraz önce de başkanımızın belirtiği hedeflere Yunus Aydın Başkanımızın idaresinde Uludağ OSB’nin mutlaka ama mutlaka ulaşacağına güvenim tam. Bundan sonraki çalışmalarında ayrıca kendisine kolaylıklar dilemek istiyorum.