EKONOMİ
Giriş Tarihi : 28-07-2021 13:30   Güncelleme : 28-07-2021 13:30

İşletmelere Ar-Ge desteği

İşletmelere Ar-Ge desteği

Türkiye’nin ihracatında önemli rol üstlenen KOBİ’ler, yüksek katma değerli ürün sağlayarak işlerini büyütme imkanına sahip oluyor. Son yıllardaki dönüşüm sonrası ham madde yerine işlenmiş katma değerli ürünlerin önemi daha da artarken, özellikle ihracat alanında katma değerli üretime yönelik ihtiyaç, şirketlere önemli pazarlarda yer edinme fırsatı sağlıyor. Türkiye’nin dış ticaretinde yüksek katma değerli ürün miktarı her geçen gün artarken, işletmelere yönelik sunulan hibe ve desteklerle bu oranın daha da artırılması amaçlanıyor. Son olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açılan ‘1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı’ ile hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerine destek sağlanacak.

 TEDARİKÇİ KURULUŞ KOBİ ÖLÇEĞİNDE OLMALI

TÜBİTAK’ın 1707 Sipariş Ar-Ge-i 2021 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bu çıktıkların daha sonra ihracata katkı sağlaması hedefleniyor. Bir müşteri kuruluş ve en az bir tedarikçi kuruluşun ortak başvuru yapması aynı zamanda tedarikçi kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyenler başvurularını https://eteydeb. tubitak.gov.tr adresinden yollayabiliyor. Projenin bütçesinin ise en fazla 2.5 milyon TL olması bekleniyor. Sipariş Ar-Ge çağrılarında, müşteri kuruluşun yönetim, test, kalite, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetlerini yapan yalnızca 1 proje personelinin giderlerinin destekleneceği bildirildi.

SON TARİH 28 EKİM

Sipariş Ar-Ge 2021- 2 çağrısı kapsamındaki projeler için; müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra ‘kabul edilen harcama tutarının’ yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa hibe destek olarak verecek. Sipariş Ar-Ge-b ile Sipariş Ar-Ge-i çağrıları kapsamındaki projelerde TÜBİTAK desteğinin yüzde 50 olacağı ifade edildi. Projede kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi 15 Ekim, çağrı kapanış tarihi de 28 Ekim olarak belirlendi.

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ ZİRVE YAPTI

Pandemi sürecinde kökten değişen iş yapış şekilleri ile birlikte hayati önem kazanan Ar-Ge çalışmaları firmaların yurt dışına açılmalarında da önemli rol oynuyor. Dijitalleşmenin hızlanmasıyla dijital tabanlı sektörler yüksek oranda büyüme başarısı gösterdi. Sağladıkları ürün ve hizmetleri dijitalleştiren ve Ar-Ge’yi ön plana alan firmalar, sağlanan hibe ve desteklerle kısa süre içerisinde marka olma şansı yakaladı. Aynı zamanda yabancı yatırımcıların da Ar-Ge ağırlıklı şirketlere yönelik ilgisi pandemi sürecinde arttı. Firmalar yabancı yatırım alarak büyük şirketlere dönüşebilir. (yenisafak.com)