Bir lider düşününki sadece kendi ülkesinde bütün dünyanın hayranlığını kazansın b-ve fikirleri idealleri bütün mazlum ve esir milletlerin yol göstericisi karanlık yollarını aydınlatan bir meşale olsun. Kendi ülkesinde tam anlaşılamayan ama bütün dünyada askeri dehası ve inkılaplarıyla takdir edilen beğenilen ve dünya lideri görülen   eşsiz deha komutan ve devlet adamı Atatürk. Vermiş olduğu kurtuluş savaşı mücadelesiyle askeri dehasını bütün dost düşmanın kabul ettiği deha. Savaş sonrası ülkesinde yaptığı inkılapları ve yatırımlarıyla on beş yıl içinde   savaşın bütün kalıntılarını yok edip çağdaş modern Türkiye’nin kapıları dünyaya açan gerçek bir lider. Savaş sonrası askeri ve siyasi alanda yapmış olduğu yatırımlarla ülke imkanlarını en ince ayrıntısına kadar hesaplayıp çağdaş modern Türkiye’nin temellerini atarken   mazlum milletlere örnek olmuş bir lider. Kendi ülkesinde lider konumunda olan devlet adamlarının hayranlıkla bahsettiği gerçek devlet adamı.

Hayatını devletine ve milletine adamış büyük devlet adamı Atatürk ve Türk İnkılâbı, Millî Mücadele’nin başından itibaren yabancı yazarların dikkatini çekmiş, bu konuda eser yazılmıştır. Yabancı yazarlar, yaşarken olduğu gibi ölümünden sonra da Atatürk’ten hayranlık ve takdir duygularıyla söz etmişler, yazılarında eserinin değeri ve büyüklüğü karşısında düşünce ve duygularını dile getirmişlerdir.

Mustafa Kemal, Dünya Savaşı sonrası güçlü kişiliği sayesinde Türk halkını büyük bir başarıyla yönetmiş ve liderliğiyle o yıllara haklı olarak damgasını vurmuştur.” “Yakın Doğu’nun bugünkü görünümünde en büyük pay kesinlikle bu askerlik hayatından gelme adamındır.” “Kemal ATATÜRK kurucusu olduğu yeni Türkiye Devleti’nin özgürlüğü ve bağımsızlığı içeride ve dışarıda herkes tarafından kabul edilinceye kadar neredeyse dört yıl boyunca sürekli savaşmak zorunda kalmıştır. “

“Kemal ATATÜRK kendinden sonra geleceklere sadece yirmi yıllık bir eser değil, aynı zamanda dış dünyada da itibarını kanıtlamış ve yükselmekte olan bir devlet bırakmaktadır.”                                                                                                                                       

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bütün Batılı ülkelerin ilgi odağı olmuş gerçek devlet adamıdır.

 Örneğin; Amerikalı asker diplomat General Shell, “Mustafa Kemal, çağımızda henüz hiç kimsenin geçemediği büyük ve yetenekli bir adamdır…” derken bir Batılı yazar da “… Bütün ulusların büyük adamları vardır. Fakat modern Türkiye’de Atatürk’e gösterilen derin saygıya benzer bir şeyin başka bir yerde bulunacağından şüpheliyim. O, Ebedî Önderdir” ifadesiyle Atatürk’e olan hayranlığını belirtir.

Yalnızca ülkemizde değil bütün mazlum milletlerin kurtuluş mücadelesine örnek olmuş bu nedenle o ülkelerde heykelleri dikilmiş caddelere sokaklara mahallere ismi verilmiş başka bir devlet adamı bulamazsınız.

 Savaştığı ve yendiği ülkelerin liderlerinin bile övgüsünü saygısını kazanmış bir lider. Bütün ömrünü ülkesine vakfetmiş hayatını milletin geleceğine yön vermeye adamış bir lider.

Ülkemiz için yapmış olduğu atılımlar bütün milletlere örnek olmuş. Sanayide tarımda bilimde sanatta ve teknolojideki atılımları bütün milletlere örnek olmuştur.

Yozlaşmış köhneleşmiş hantallaşmış yozlaşmış devlet anlayışından bu günkü laik ve modern Türkiye’nin temellerini atan büyük deha

 Bugünün Türkiye’sinde anlaşılamayan anlaşılmak istenmeyen bir lider. Kendi ülkesinde ve bütün dünyada ölüsünden bile korkulan ölüsü bile örnek alınan bir lider.

 Bütün dünyaca dehası, liderliği, aklı, fikri ve idealler örnek alınan Atatürk keşke diğer ülkelerin anladığı ya da diğer ülkelerde anlaşıldığı kadar ülkemiz dede anlaşılabilseydi.

 “ATATÜRK isminin ardındaki hikâye, Türk halkının gönlüne asla silinemeyecek bir şekilde kazınmıştır. O kendine özgü devlet adamının kişiliğini ve yarattığı eseri tüm dünya gibi bizler de büyük bir takdirle izliyoruz."

 Ölümsüzlüğünün 85. Yılında büyük önder M. Kemal Atatürk’ü rahmetle minnetle anıyor milletimize ve devletimize yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum.  Ölmedin ölmeyeceksin milletinin bağrında ilelebet yaşayacaksın.