Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 28-06-2020 23:26   Güncelleme : 28-06-2020 23:26

Kıdem tazminatını tartışma zamanı değil

"HAK-İŞ olarak kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde ve her çalışanı kapsayan bir düzenleme yapılması gerektiği görüşümüzü her platformda dile getiriyoruz" diyen Hak-iş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, "Ancak bu salgın döneminde ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklar devam ederken kıdem tazminatı konusunun tartışılmasının uygun olmayacağını düşünmekteyiz" diyor.

Kıdem tazminatını tartışma zamanı değil

Özkan YILDIRIM

Hak-iş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Sayın Mustafa Yavuz ile iş ve sendikal hizmetlerde merak edilen bir çok konuyu ele aldığımız güzel bir röportaj gerçekleştirdik.

HAK-İŞ Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz, mevcut sistemdeki kıdem tazminatını hak etme ve erişimde birtakım zorluklar bulunduğunu belirterek, “Kazanılmış hakların korunduğu ve çalışanların tamamına yönelik güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğu inancındayız. İstisnasız her bir çalışanın kıdem tazminatını güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz kıdem tazminatı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

HAKLARIN KORUNDUĞU, GÜÇLÜ,  KAPSAYICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL

“Çalışma hayatımızın en önemli gündem maddelerinden biri olan kıdem tazminatı gerek yerine getirdiği fonksiyonları, tüm çalışanlar tarafından erişilebilirliği ve gerekse hukuki niteliği bakımından uzun süredir tartışılmaya devam etmektedir. Mevcut kıdem tazminatı sistemi içerisinde, işçilerin kıdem tazminatı hakkına erişiminde gerek yasal birtakım boşluklar gerekse  işverenin keyfi uygulamalarına imkan ve fırsat sağlayan  uygulamaları nedeniyle, biz işçi ve emekçiler açısından oldukça zorluklar bulunmaktadır.

Kamuda çalışan işçilerimiz için kıdem tazminatında tavan uygulaması kazanılmış haklarımızla kıdem tazminatı almamıza engel teşkil etmektedir, bir yıl çalışma şartı, sadece iş kanunu kapsamındaki işçilerin tazminattan yararlanması gibi birçok sınırlama mevcuttur.

HAK-İŞ olarak kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde ve her çalışanı kapsayan bir düzenleme yapılması gerektiği görüşümüzü her platformda dile getiriyoruz.

Çalışma hayatının bu önemli sorununu sosyal taraflarla müzakere etmeye ve mutabakata açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

Ancak bu salgın döneminde ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklar devam ederken kıdem tazminatı konusunun tartışılmasının uygun olmayacağını düşünmekteyiz.

Kıdem tazminatının daha erişilebilir, daha güçlü ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması hususunda yapılacak düzenlemeleri zamanlama olarak uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz.

DÜNYAYA ÖRNEK BİR DURUŞ SERGİLENMİŞTİR

Ülkemiz Covid-19 salgını sebebiyle devletin tüm kurumlarıyla omuz omuza mücadele ederek tüm dünyaya örnek olacak bir duruş sergilemiştir. Covid-19 sürecinde Türkiye, ekonomik, sosyal ve sağlık alanında dünyada öncü bir model olmuşken, kıdem tazminatı konusunun böyle hassas bir dönemde , sıkıştırılarak tartışılmasını uygun görmüyoruz.

HAK-İŞ OLARAK;

Ülkemizde tüm çalışanların kıdem tazminatına erişebileceği bir modelin kurulabilmesi için tüm işçi ve işveren konfederasyonlarının ve devletin ortak aklı ortaya koyacağı bir sosyal diyalog mekanizması işletilerek çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktayız. Kıdem tazminatına ilişkin görüşlerimizin sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde müzakere edilmesine ve ilgili sosyal taraflarla karşılıklı olarak görüşlerin paylaşılmasına her zaman olumlu bakmaktayız.

Toplumsal barış, çalışma barışı ve sosyal diyaloğu her daim destekleyen öncü bir işçi kuruluşu olarak işçi ve işveren taraflarının tam katılımıyla bir platform oluşturulması kıdem tazminatı sorununa yönelik adımlar atılması açısından önemli olacaktır. Kıdem tazminatı gibi önemli bir sorunun daha uygun bir zaman ve zeminde kazanılmış haklardan asla  bir  geriye gidiş olmayacak şekilde çalışanlar lehine çözüme kavuşturulması için somut önerileri konuşmaktan ve tartışmaktan yana olacağız.”