SAĞLIK
Giriş Tarihi : 06-07-2020 15:41   Güncelleme : 06-07-2020 15:41

Demans çocuklarda da görülüyor

Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomun ortak adı olarak biliniyor.

Demans çocuklarda da görülüyor

Latince ‘mens’ yani zihin kelimesinden türetilen demans hastalığı, zihnin yitirilmesi anlamına geliyor. İlerleyici bir hastalık olan demans belirtilerinin yavaş yavaş ortaya çıktığını ifade eden Çocuk Nörolojisi Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce, demansın toplumda bilinenin aksine sadece yaşlılarda görülen bir hastalık olmadığını söyledi. Demansın çocuklarda da ortaya çıkabildiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce, “Beyin; hafıza, yargılama ve hareket gibi farklı işlevlerden sorumlu olan birçok farklı bölgeye sahiptir. Belirli bir bölgedeki hücreler zarar gördüğünde, o bölge normal işlevlerini yerine getiremez” diye konuştu. Dr. Öğr. Üyesi İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ensefalopati; beynin işlevlerinde yaygın bozulma sonucunda ortaya çıkan bilinç değişiklikleri, bilişsel bozukluk, kişilik özelliklerinde değişme, dikkat dağınıklığı, konfüzyon - deliryum - koma gibi farklı belirtiler veren mental durumdur. Demans ile aynı klinik durumu karşılayan terimdir. Ancak ensefalopati, genel olarak fiziksel yaralanma, enfeksiyon veya diğer tıbbi durumlardan da kaynaklanabilir. Başlangıç süresine göre akut, subakut, statik, kronik ilerleyici ensefalopati olarak sınıflandırılmaktadır. Progressif ensefalopati (PE-ilerleyici ensefalopati) ise; zaman içerisinde motor hareket ve bilişsel fonksiyonlarda ilerleyici azalma yapan tüm nedenleri kapsamaktadır. Örneğin; kan şekerinin düşmesi bilinci etkileyerek koma hali oluşturabilir. Kan şekeri düzeltildiğinde ise bilinç değişikliği düzelerek hasta eski normal hayatına dönebilmektedir. Progresif ensefalopatide ise çoğunlukla mevcut hastalık tedavi edilemez ya da hasta tam olarak eski haline dönememektedir. Etyolojide toksik sebepler, enfeksiyon hastalıkları, inflamatuvar hastalıklar ve neoplastik nedenler etiyolojide mutlaka düşünülmelidir.”

EN ÖNEMLİ NEDEN AKRABA EVLİLİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce, PE yapan ve metabolik olmayan genetik nedenli durumların ise; Beyin MR ve BT gibi nörogörüntüleme yöntemlerinde belirgin atrofi şeklinde kendini gösteren ilerleyici nöronal kayıp yaptığını belirtti. Bu grup hastalıklara ise ‘nörodejeneratif hastalık’ denildiğini sözlerine ekleyen Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce, “Progressif ensefalopati yapan hastalıklar açısından en büyük risk faktörü olarak akraba evliliği gösterilmektedir. Ülkemizde yapılmış bir araştırmaya göre, her 5 evlilikten 1’inin akraba evliliği olması ve bu evliliklerin de %80’nin kuzen evliliği şeklinde 3. derece akrabalar ile yapılması nedeniyle bu hastalıkların görülme sıklığı daha da artmaktadır” ifadelerini kullandı.(İHA)